Προσκοπικό Δίκτυο

Ο Σκοπός της δημιουργίας του Προσκοπικού Δικτύου αλλά και η Πρότασή του είναι να δώσει ηθικό, πνευματικό και κοινωνικό στήριγμα στους νέους και στις νέες ηλικίας 18 – 26 ετών σχετικά με τα θέματα που αντιμετωπίζουν στο ξεκίνημα του αγώνα τους στο στίβο της ζωής, ώστε να γίνουν χρήσιμοι και υπεύθυνοι άνθρωποι και να έχουν ένα δημιουργικό ρόλο στην κοινωνία.

Στόχος του Προσκοπικού Δικτύου είναι να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των νέων που έχουν σχέση με τις ανθρώπινες σχέσεις, την ένταξη στο ευρύτερο κοινωνικό και επαγγελματικό περιβάλλον, την υποστήριξη στις ανησυχίες τους, τη διέξοδο στους προβληματισμούς τους και γενικότερα θα συμβάλει στην ανάπτυξη των στοιχείων της προσωπικότητάς τους. Το Προσκοπικό Δίκτυο έχει προσαρμόσει τους παιδαγωγικούς του στόχους, τη διοίκηση, την οργάνωση αλλά και τη μεθοδολογία του στις ανάγκες και προσδοκίες των νέων αυτής της ηλικίας, έτσι ώστε να αποτελέσει ένα στήριγμα στη προσπάθειά τους να ολοκληρώσουν τη προσωπικότητά τους ώστε να γίνουν άτομα Αυτοδύναμα , Υπεύθυνα, Αφοσιωμένα, Πρόθυμα να προσφέρουν.

Στο Προσκοπικό Δίκτυο εντάσσονται νέοι και νέες ηλικίας 18 μέχρι 26 ετών. Μέλη του Προσκοπικού Δικτύου μπορούν να γίνουν και βαθμοφόροι που υπηρετούν σε άλλα Τμήματα του Συστήματος χωρίς να φέρουν την ιδιότητα του βαθμοφόρου. Η Ομάδα του Προσκοπικού Δικτύου οργανώνεται με βάση τις ιδιάζουσες συνθήες των μελών της.