Ο Προσκοπισμός αποτελέι τον μεγαλύτερο Εθελοντικό και μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό.
Όλα μας τα έσοδα προέρχονται από εισφορές των οικογενειών/μελών μας και σε μεγάλο μέρος από τους χορηγούς μας, τους οποίους και ευγνωμονούμε

Οι πιο κάτω επιχειρήσεις και ιδιώτες μας ενισχύουν με χρηματικές ή/και υλικές προσφορές κατά την Προσκοπική χρονιά 2022-2023 και τους ευχαριστούμε.