ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

O Όμιλος Παλαιών Προσκόπων δημιουργήθηκε με σκοπό να φέρει κοντά στο σύστημα μας παλαιούς πρόσκοπους που έχουν περάσει από αυτό. Έτσι με αυτήν την ιδέα ιδρύσαμε τον Όμιλο Παλαιων Προσκόπων 253ου Συστήματος. Τα μέλη του Ομίλου έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε δράσεις του συστήματος μας καθώς και σε δράσεις του Ομίλου τους. Επίσης είναι δίπλα στον Αρχηγό Συστήματος και του Βαθμοφόρους για ότι βοήθεια χρειάζοντα.

Μετά από την πρώτη συνάντηση του Ομίλου το Συμβούλιο έχει καταρτιστεί ως εξής:

Πρόεδρος : Κώστας Παπαχριστοφόρου

Αίτηση Εγγραφής Παλαιού Προσκόπου