Αδελφοποίησες με το 4ο Σύστημα Προσκόπων Λάρισσας και 2ο Σύστημα Προσκόπων Βύρωνα

Το 253ο Σύστημα Προσκόπων Αγ. Ιωάννη στις 18 Ιουλίου 2000 υπόγραψε συμφωνία αδελφοποίησης με το 4ο Σύστημα Δασοπροσκόπων Λάρισας – Ελλάδας. Αποστολή από το σύστημα ήρθε στην Κύπρο για  την υπογραφή της συμφωνίας  ξεκινώντας έτσι μια διαχρονική σχέση και επαφή με τους Προσκόπους της Λάρισας.  Προσκοπικό ταξίδι έγινε από το σύστημα μας και το 2001 με επισκέψεις στα συστήματα. Μέσα στα πλαίσια αυτά το σύστημα μας πραγματοποίησε ταξίδι στο αδελφό σύστημα από τις 30/3-4/4/2007 και η αποστολή αποτελείτο από 39 άτομα. Τον Αύγουστο του 2016 αποστολή 37 ατόμων επίσκεφθηκε την Λάρισα με πολλές εμπειρίες αλλά και νέες γνωριμίες.

Φωτογραφίες από την 1η Τελετή Αδελφοποίησης