ΜΙΚΡΗ ΑΓΕΛΗ

Μέσα στα πλαίσια της Αγέλης Λυκοπούλων μπορεί για συγκεκριμένη χρονική περίοδο που καθορίζει ο Γενικός Έφορος και εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο να λειτουργήσει πειραματικά «Μικρή Αγέλη» για σκοπούς μελέτης του ενδεχόμενου επέκτασης του κατώτατου ορίου ηλικίας των παιδιών που εντάσσονται στον προσκοπισμό στο 6ο έτος της ηλικίας τους, η/και σε παιδιά που φοιτούν στην Α’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου.

Στην «Μικρή Αγέλη» συμμετέχουν παιδιά (αγόρια και κορίτσια) ηλικίας 6-7 ετών ή που φοιτούν στην πρώτη και δεύτερη τάξη του Δημοτικού Σχολείου.

α. Στόχοι της «Μικρής Αγέλης» είναι:

i. Η εισαγωγή στην βιωματική εκπαίδευση-μάθηση παιδιών ηλικίας 6-7 ετών και η δημιουργία υπόβαθρου καλλιέργειας ηθικών αξιών.

ii. Η προετοιμασία και ένταξη των παιδιών στην Αγέλη Λυκοπούλων.

iii. Η ευχάριστη απασχόληση των παιδιών ηλικίας 6-7 χρόνων μέσα στα πλαίσια του γενικότερου Προσκοπικού Προγράμματος.

Οι Ανακοινώσεις μας:

Αλλαγή Στολής – Αγιασμός και Τελετή Ανάβασης

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, Με…

Κατασκήνωση Μικρής Αγέλης

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες, Με την…

Εκδρομή Μικρής Αγέλης στο χωριό Άγιος Γεώργιος Συλίκου

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες, Με την…

Εορτασμοί 25ης Μαρτίου

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, Με…

Επίσκεψη Μικρής Αγέλης σε Οδοντιατρείο

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, Με…